ورود   |  English
جمعه 17 ارديبهشت 1395
حداقل
آرشیو اخبار

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ: مهر 18, 1391 12:12 نظرات: 0 نظر نمایش: 636 مرتبه تعداد امتیاز: 0   
رئیس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه: ثبت‌نام بیش از 13 هزار داوطلب برای آزمون قضاوت سال 91

رئیس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه: ثبت‌نام بیش از 13 هزار داوطلب برای آزمون قضاوت سال 91
به گزارش خبرنگار مأوی، دکتر عليرضا عالي پناه در گفت و گو با خبرنگاران رسانه های گروهی در محل معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه اظهار کرد : سيستم جذب اختصاصي به صورت رايانهاي را راهاندازي کرديم و ثبتنام داوطلبان براي جذب اختصاصي آغاز شد وحدودا 4500 نفر ثبت نام کردند که هزار نفر از اين تعداد فاقد شرايط بودند.

رئیس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه: ثبت‌نام بیش از 13 هزار داوطلب برای آزمون قضاوت سال 91

 

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه از ثبتنام 13 هزار نفر براي جذب عمومي و 600 نفر براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت سال 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مأوی، دکتر عليرضا عالي پناه در گفت و گو با خبرنگاران رسانه های گروهی در محل معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه اظهار کرد : سيستم جذب اختصاصي به صورت رايانهاي را راهاندازي کرديم و ثبتنام داوطلبان براي جذب اختصاصي آغاز شد وحدودا 4500 نفر ثبت نام کردند که هزار نفر از اين تعداد فاقد شرايط بودند.

وي افزود: تعدادي از ثبتنام کنندگان براي جذب اختصاصي که شامل خانمها و آقايان دانشگاهي ميشد مجموعا 2876 نفر بودند و تعدادي از ثبتنام کنندگان که مربوط به حوزههاي علميه ميشدند در حدود 586 نفر بودند که در واقع 55 درصد آقايان و 45 درصد خانمها را شامل ميشود.

رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه با بيان اينکه از بين ثبتنام کنندگان براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت بيش از 500 نفر مصاحبه شدهاند، گفت: انشاءالله بعدا نتايج قبوليها را اعلام ميکنيم.

وي افزود: با اين حساب روزانه 50 نفر ثبتنام کردهاند و نيز بالاترين ثبتنام مربوط به روز دوم که 283 نفر در جذب اختصاصي ميشد، بود.

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه با بيان اينکه 2230 نفر زمان مصاحبهشان را دريافت کردهاند، گفت: ما در مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه، 25 هزار پيامک به ثبتنامکنندگان ارسال کرديم، يعني روزي پنج پيامک ارسال ميکنيم تا آنها از آزمون با خبر شوند.

رئيس مرکز جذب و آزمون معاونت تحقيقات و آموزش قوه قضاييه با يادآوري اينکه ثبتنام در آزمون قضاوت براي جذب عمومي از سوم مهرماه سال جاري آغاز شده است، ادامه داد: تاکنون 13 هزار نفر در جذب عمومي آزمون قضاوت ثبتنام کردهاند. همچنين از سوم مهرماه تا امروز که نهم مهرماه است 600 نفر براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت ثبتنام کردهاند.

عالي پناه ادامه داد: ثبتنام در آزمون قضاوت براي جذب عمومي رو به اتمام است و اين کار از سوم تا ده مهرماه ادامه دارد و تا ساعت 24 فردا ثبتنام به پايان ميرسد و نسبت به تمديد شرکت در آزمون قضاوت براي جذب عمومي تصميمگيري نشده است.

وي با يادآوري اينکه از تابستان سال گذشته که روند جذب اعم از عمومي و خصوصي در آزمون قضاوت پيگيري شده است حدودا چهار هزار نفر در مراحل مختلف يعني اعم از جذب عمومي و اختصاصي مصاحبه شدهاند، گفت: از مجموع اين چهار هزار نفر، 1500 نفر در آزمون قضاوت در سال گذشته قبول شدند و براي مراحل بعدي به اداره کل گزينش قضات معرفي شدند که اين روند هنوز هم ادامه دارد.

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه با بيان اينکه در مدت زماني که روند جذب در آزمون قضاوت آغاز شده تکيه ما بر جذب نخبگان بوده و آمار کنوني حاکي از استقبال نخبگان در اين آزمون است، تصريح کرد: از ثبتنام کنندگان براي جذب اختصاصي در آزمون قضاوت، چهار هزار نفر نخبگان دانشگاهي هستند و تعدادي داراي مدارک کارشناسي ارشد و PHD ميباشند که اميدواريم در زماني که آمار تفکيکي را اعلام ميکنيم، مشخص کنيم که چند نفر از کدام دانشگاهها در آزمون قضاوت قبول شدهاند.

عالي پناه با بيان اينکه سعي کرديم که روند ثبتنام و مصاحبه و همچنين نحوه شرکت در آزمون را شفافسازي کنيم، ادامه داد: مجموع مراحلي که براي جذب قضات صورت ميگيرد در يک اتاق شيشهاي باحضور متخصصان و اهل فن اين کار انجام ميشود چرا که ما بر تخصصي شدن آزمونها تاکيد داريم.

وي با اشاره به اينکه مشخص شده که سطح مصاحبه براي پذيرفتهشدگان در آزمون قضاوت با سطح تحصيلات آنها متناسب باشد و تخصص شرکتکنندگان را لحاظ کردهايم، گفت: حضور سازمان سنجش هم به عنوان ياور ما بسيار موثر است چرا که سازمان سنجش يکي از تخصصيترين سازمانهاي کشور در عرصه آزمون و برگزاري آزمونها است.

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا خواهراني که داراي مدرک تحصيلي سطح دو عمومي از حوزههاي علميه هستند ميتوانند در اين آزمون شرکت کنند؟ اظهار کرد: در اطلاعيهاي که در سايت معاونت آمده سطح دو عمومي برادران مشخص شده است و اگر خواهراني که داراي اين مدرک تحصيلي هستند و ميخواهند در اين آزمون شرکت کنند فقط سوالاتي که متناسب با دروس سطح دو عمومي برادران تنظيم شده است را بايد پاسخ بدهند. لذا ملاک براي ما مواد امتحاني است.

عالي پناه درباره نحوه تنظيم سوالات در آزمون قضاوت سال 91، گفت: سوالات طبق روند عمومي در سازمان سنجش طراحي ميشود و سطح سوالات نيز متوسط و به بالا است. همچنين مواد امتحاني نيز که در سايت معاونت آموزش قوه قضاييه هم آمده، مشخص شده است.

وي ادامه داد: دروس حقوقي در آزمون قضاوت براي حوزويان و دانشگاهيها تفاوتي ندارد ولي ضرايب دروس آنها متفاوت است.

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه با بيان اينکه آزمون قضاوت به صورت متمرکز برگزار نخواهد شد، گفت: فقط در بعضي از استانها از جمله تهران، قم، اصفهان، تبريز و مشهد به صورت متمرکز آزمون را برگزار خواهيم کرد.

عالي پناه درباره اينکه چه تعداد از پذيرفتهشدگان خانم يا آقا خواهند بود، اظهار کرد: نيازسنجي در اين رابطه مربوط به اداره کل کارگزيني قضايي است و دستگاه قضايي به تفکيک شهر و استان بايد مشخص کند که به چه تعداد قاضي خانم نياز دارد و نتايج اين امر در حال بررسي است.

وي تصريح کرد: قانونگذار 800 نفر را در برنامه پنجم براي جذب قضات مشخص کرده است. در واقع اين 800 نفر کساني هستند که کارآموزي آنها به اتمام رسيده و ابلاغ قضايي ميگيرند.

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه درباره ثبتنام کارکنان دستگاه قضايي در آزمون قضاوت نيز گفت: کساني ميتوانند در اين آزمون چه در اختصاصي و چه در عمومي شرکت کنند که حداکثر 36 سال تمام داشته باشند. البته براي کساني که داراي مدرک کارشناسي ارشد هستند دو سال و براي دکتري چهار سال و همچنين براي کساني که سوابق خدمت در جبهه حق عليه باطل را دارند چهار سال اضافه ميشود.

عالي پناه اضافه کرد: کارکنان دستگاه قضايي به دو دسته تقسيم ميشود که دسته اول شامل مديران دفاتري مي شود که اين مديران مستقيما درگير کارهاي قضايي هستند و دسته ديگر کارکناني هستند که به صورت عادي در کارهاي ستادي در قوه قضاييه مشغول به فعاليت ميباشند لذا بين اين دو دسته تفاوت است.

وي تصريح کرد: در رابطه با مديران در حال بررسي با نظر رياست قوه قضاييه هستيم که براي اين مديران

امتيازهايي در نظر بگيريم اما اولويت اصلي ما در زمينه جوانترهاست، يعني فارغالتحصيلان جواني که در رشته حقوق فارغ التحصيل شدهاند و ملاکمان اين است که از اين افراد يعني از جوانترها يعني کساني که سوابق کاري غيرمرتبط ندارند استفاده کنيم چرا که بهتر ميتوانند در دستگاه قضايي فعاليت کنند.

عالي پناه همچنين گفت: حد نصاب نمره در آزمون قضاوت را در آينده اطلاعرساني خواهيم کرد.

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه درباره وکلاي مرکز امور مشاوران براي شرکت در اين آزمون نيز گفت: در جذب عمومي منعي براي ورود اين اشخاص وجود ندارد يعني هم وکلاي کانون مرکز و هم وکلاي مرکز مشاوران ميتوانند در اين آزمون شرکت کنند اما در رابطه با جذب اختصاصي عبارتي در آييننامهاي که 22 فروردين امسال آمده، عبارت "منصرف از وکلاي مرکز امور مشاوران قوه قضاييه" بيان شده است که اين وکلا نميتوانند در جذب اختصاصي در اين آزمون شرکت کنند که ما تقاضاي اصلاح آييننامه را کرديم واين موضوع بستگي به نظر رياست قوه قضاييه دارد.

وي در رابطه با جذب قاضي ويژه شوراي حل اختلاف با بيان اين که 500 نفر قاضي براي جذب در شوراي حل اختلاف در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: آزمون براي جذب قضات ويژه شوراي حل اختلاف در 24 شهريور ماه برگزار شد که 3500 نفر شرکت کردند. انشاءالله تا پايان مهرماه اسامي قبولشدگان در اين آزمون را اعلام خواهيم کرد. لازم به ذکر است که حد نصاب براي قبولي در اين آزمون 60 درصد است يعني اگر کسي 60 درصد از کل سوالات را پاسخ دهد قبول خواهد شد.

وي خاطر نشان کرد: از تعداد 3500 نفر شرکتکننده در آزمون قضاوت ويژه شوراي حل اختلاف، در حدود 1600 نفر آقا و 1400 نفر خانم بود و بنده تا آمار 3 هزار نفر را دارم.

عالي پناه درباره سختي سوالات آزمون قضاوت ويژه شوراي حل اختلاف که سوال يکي از خبرنگاران بود، گفت: قاضي ويژه شوراي حل اختلاف مقام کمي ندارد و حق هم نبود که سوالات اين آزمون ساده باشد چرا که مقامشان با داديار يکي است و ده سال بعد هم آنها به عنوان قاضي هستند و همچنين در کارآموزي مقام حکم کردن را دارند. لذا سختگيري براي اين آزمون لازم است ولي از نظر بنده سوالات اين آزمون متوسط بود.

رئيس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه درباره هزينه ثبتنام در آزمون قضاوت، تصريح کرد: مبلغ 29 هزار و 300 تومان هزينهاي است که براي ثبتنام و برگزاري آزمون کتبي لحاظ شده و هيچ ريالي از اين هزينه به معاونت آموزش قوه و دستگاه قضايي مربوط نمي‌شود.

وي تأکيد کرد: کيفيت نيروهايي که در دستگاه قضايي جذب ميشوند از هر هزينهاي بالاتر است، لذا تکيه ما بر جذب نيروهاي کيفي است.

عالي‌پناه در پايان با بيان اينکه بسياري از وکلا متقاضي تصدي منصب قضاوت هستند و سوابقشان بيش از دو سال است، گفت232 نفر از متقاضيان در آزمون قضاوت مربوط به وکلايي است که نفر برتر در آزمون وکالت هستند. در واقع با توجه به اينکه ما طبق برنامه پنج ساله بايد چهار هزار نفر قاضي را جذب کنيم، يک هزار نفر از اين تعداد مربوط به وکلا مي‌شود

کد: 50778
گروه: اخبار
نویسنده خبر: SuperUser Account
 
تصاویر مرتبط
 
فایل های مرتبط
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: